رمز را فراموش کرده اید؟
davud فریــاد میـزند:
من برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرن وقتی ندارم زیرا درگیر دوست داشتن کسانی هستم که دوستم دارند| - در تاریخ: ۱۴, مهر, ۹۶ ساعت ۲۱:۰۴
1941-03-21